top of page

Adatvédelmi irányelvek

 1. Általános információ

 2. Az Ön személyes adatainak bizalmas kezelése a Diószegen, Livezilor utca,  131. szám alatt található Story Shop SRL, mint adatkezelő egyik fő gondja.
  Jelen dokumentum célja, hogy tájékoztassa Önt személyes adatainak kezeléséről a www.clubgifts.ro weboldal („webhely”) használatával összefüggésben.

 1. A kezelt személyes adatok kategóriái

 2. II.1. Ha Ön a Weboldal vásárlója, a Story Shop SRL feldolgozza az Ön személyes adatait, úgymint vezeték- és személynév, telefonszám, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, a Weboldal használatával kapcsolatos adatok – például viselkedés/preferenciák/szokások a www.clubgif-n belül, valamint bármely más adatkategória, amelyet Ön közvetlenül a felhasználói fiók létrehozásával összefüggésben, a webhelyen keresztül történő megrendelés során vagy a használatból eredő bármely más módon ad meg.

Ha Facebook- vagy Google-fiókját használja felhasználói fiók létrehozásához a webhelyen (www.clubgifts.ro), a Story Shop SRL a következő nyilvános profiladatokat használja, ahogyan az a következő alkalmazásokban is látható: felhasználónév, e-mail cím.

Ha úgy dönt, hogy csak a Weboldalon elérhető termék megrendelésének befejezése előtt hozza létre felhasználói fiókját, a rendszer lekéri az Ön e-mail címét, és automatikusan létrejön egy fiók. Ha nem fejezi be a rendelést, a megadott e-mail címet és egyéb adatokat a Story Shop SRL nem tárolja, és a létrehozott fiók automatikusan törlődik.

II.2. Ha Ön a Webhely látogatója, a Story Shop SRL az Ön által közvetlenül a Webhely használatával összefüggésben megadott személyes adatait, például a kapcsolatfelvétel/kérdések/panasz részben megadott személyes adatait olyan mértékben kezeli, amennyi megengedi az önnel való kapcsolatfelvételt.

III. A feldolgozás céljai és okai

III.1. Ha Ön a Webhely ügyfele, a Story Shop SRL az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

az Ön és a Story Shop SRL közötti szerződéses jogviszony lebonyolításáért, illetve a Weboldalon leadott rendelés átvételéért, érvényesítéséért, elküldéséért és számlázásáért, a megrendelés állapotáról való tájékoztatásért, a megrendelt termékek visszaküldésének megszervezéséért stb.

Alap: Az Ön adatainak e célból történő kezelése az Ön és a Story Shop SRL között létrejött, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott szerződésen alapul. Személyes adatainak megadása a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges. Az adatok megadásának megtagadása lehetetlenné teheti Ön és a Story Shop SRL közötti szerződéses kapcsolatok kialakítását.

 • a Story Shop SRL-t az Oldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben háruló jogi kötelezettségek teljesítésére, ideértve az adóügyi, valamint az archiválási kötelezettségeket is.

 • Indokolás: Adatainak e célból történő kezelése jogi kötelezettségek alapján szükséges. E célból adatainak megadása szükséges. Az adatok megadásának megtagadása azt eredményezheti, hogy a Story Shop SRL nem tesz eleget jogi kötelezettségeinek, és ezért nem tud szolgáltatásokat nyújtani Önnek a Webhelyen keresztül.

 • marketingtevékenységre, illetve a Story Shop SRL által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció (e-mail, sms) útján az Oldalon keresztül.

Alap: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Hozzájárulását az adatok ilyen célú kezeléséhez úgy tudja kifejezni, hogy bejelöli a megfelelő jelölőnégyzetet a fiók létrehozásakor, vagy a fiók létrehozása után a fiókinformációk részben. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget. 

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • különböző elemzések, a Weboldal működésével kapcsolatos jelentések, fogyasztói preferenciaprofilok készítése céljából, elsősorban a Weboldalon kínált élmény javítása érdekében.

Alap: Az Ön adatainak e célból történő kezelése a Story Shop SRL azon jogos érdekén alapul, hogy tartósan javítsa az oldal vásárlói élményét. Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára.

III.2. Ha Ön az oldal látogatója, a Story Shop SRL az Ön személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

 • marketingtevékenységre, illetve a Story Shop SRL által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció (e-mail, sms) útján történő továbbítására az Oldalon keresztül.

Alap: Adatainak e célból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul, ha Ön úgy dönt, hogy megadja azt.

Az adatok ilyen célú kezeléséhez való hozzájárulását az Oldalon elérhető hírlevél feliratkozási űrlap megfelelő négyzetének kitöltésével és bejelölésével tudja kifejezni. Az ilyen kereskedelmi közlemények fogadásáról való leiratkozáshoz használja a kereskedelmi kommunikációt tartalmazó e-mailek/sms-ek végén található lehetőséget.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az adatok ilyen célú feldolgozásához való hozzájárulás megtagadása nem jár negatív következményekkel Önre nézve.

 • panaszok megoldására és a forgalom figyelemmel kísérésére, valamint a webhelyen szerzett élmény javítására.

Indokok: Az Ön adatainak e célból történő kezelése a Story Shop SRL azon jogos érdekén alapul, hogy biztosítsa az Oldal megfelelő működését, valamint hogy tartósan javítsa az Oldal látogatóinak élményét, beleértve a különböző észrevételek, kérdések, ill. panaszok.

Az adatok e célból történő megadása önkéntes. Az ilyen célú adatszolgáltatás megtagadása semmilyen negatív következménnyel nem jár az Ön számára.

 1. Az az időtartam, ameddig az Ön adatait feldolgozzuk

Alapelvként a Story Shop SRL az Ön személyes adatait annyi mértékben kezeli, amennyire a fent említett adatkezelési célok eléréséhez szükséges.

Ha Ön vásárló, adatait a szerződéses jogviszony teljes időtartama alatt, majd azt követően a Story Shop SRL felelősségi körébe tartozó jogi kötelezettségek szerint kezeljük (pl. olyan pénzügyi és számviteli bizonylatok esetében, amelyek megőrzése törvényben meghatározott időszak annak a pénzügyi évnek a végétől számítva 10 év, amelyben elkészítették).

Ha Ön vásárló, és él a felhasználói fiókja törlésének lehetőségével, a fiók adatai részben a fiók törlése gomb megnyomásával a Story Shop SRL a műveletet úgy értelmezi, mint az Ön lehetőségét, hogy leiratkozzon a kereskedelmi kommunikációról. Ebben a tekintetben, ha úgy dönt, hogy törli felhasználói fiókját, többé nem küldünk Önnek ilyen e-maileket és/vagy SMS-eket. Tájékoztatjuk azonban, hogy fiókja törlésével személyes adatai nem törlődnek automatikusan. Ha azt szeretné, hogy személyes adatainak kezelése leálljon, vagy ha szeretné az adatok törlését, a VII. pontban részletezett jogait gyakorolhatja. Ha kéri a fiók törlését, de azon a fiókon legalább egy aktív rendelés van, a fiók törlésére irányuló kérelmet csak a termékek kiszállítása és az utolsó aktív rendelés teljesítése után lehet regisztrálni.

Ha visszavonja a marketing célú adatkezeléshez adott hozzájárulását, a Story Shop SRL leállítja személyes adatainak e célból történő feldolgozását anélkül, hogy ez érintené a Story Shop SRL által a visszavonás előtt kiadott hozzájárulása alapján végzett adatkezelést.

 1. Személyes adatok közzététele

A Story Shop SRL céljának teljesítése érdekében az átadásra kerül harmadik feleknek vagy a Story Shop SRL-t támogató jogi személyeknek az Oldalon keresztüli tevékenységek végrehajtása érdekében (például cégek, IT szolgáltatók), vagy központi hatóságokhoz, felsorolt ​​egyéb esetekben:

 • a Webhely adminisztrációjához;

 • olyan helyzetekben, amikor ez a kommunikáció szükséges lenne az érintett személyek számára nyeremények vagy egyéb szolgáltatások odaítéléséhez, amelyeket a Story Shop SRL által a Webhelyen keresztül szervezett különféle promóciós kampányokban való részvételük eredményeként szereztek meg;

 • az Oldal és az azon keresztül nyújtott szolgáltatások karbantartása, testreszabása és fejlesztése;

 • adatelemzés, tesztelés és kutatás elvégzése, a felhasználási és tevékenységi trendek nyomon követése, a biztonsági funkciók fejlesztése és a felhasználók hitelesítése;

 • kereskedelmi marketingkommunikáció továbbítására, a törvényben meghatározott feltételekkel és korlátokkal;

 • amikor a személyes adatok nyilvánosságra hozatalát jogszabály írja elő stb.

 1. Személyes adatok továbbítása

 2. A Story Shop SRL részére megadott személyes adatok Románián kívülre, de csak az Európai Unió országaiba továbbíthatók.

VII.  Az Ön jogai

A személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályokban meghatározott feltételekkel Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:

 • információhoz való jog, illetve a Story Shop SRL által végzett feldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos részletek megszerzésének joga a jelen dokumentumban leírtak szerint;

 • az adatokhoz való hozzáférés joga, illetve a Story Shop SRL-től a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos visszaigazolás megszerzésének joga, valamint az adatkezelési tevékenységekre vonatkozó részletek, például az adatok kezelésének módja, az adatkezelés célja kész, a címzettek vagy az adatcímzettek kategóriái stb.;

 • helyesbítés joga, illetve joga ahhoz, hogy a Story Shop SRL indokolt késedelem nélkül helyesbítse a pontatlan/indokolatlan személyes adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat; A helyesbítésről/kiegészítésről minden címzettet értesítünk, akinek az adatot elküldtük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 • az adatok indokolatlan késedelem nélküli törléséhez való jog ("az elfelejtéshez való jog"), ha az alábbi okok valamelyike ​​fennáll:

  • már nem szükségesek azoknak a céloknak a teljesítéséhez, amelyekből gyűjtötték vagy feldolgozták őket;

  • ha a hozzájárulást visszavonják, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

  • ha az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs nyomós jogi ok;

  • ha a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

  • ha a személyes adatokat törölni kell a jogi kötelezettség teljesítése érdekében;

  • a személyes adatokat az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban gyűjtötték az uniós jog vagy az üzemeltetőre vonatkozó belső jog szerint.

Előfordulhat, hogy az adattörlési kérelmet követően a Story Shop SRL ezeket az adatokat anonimizálja (így megfosztja személyes jellegüktől), és e feltételek mellett folytatja a statisztikai célú feldolgozást;

       az adatkezelés korlátozásának joga, amennyiben:

  • a személy vitatja az adatok pontosságát, olyan időtartamra, amely lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének ellenőrzését;

  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi a személyes adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

  • az üzemeltetőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett kéri azokat joga alapítása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme érdekében; vagy

  • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (kivéve a direkt marketing célját), arra az időtartamra, ameddig ellenőrzésre kerül, hogy az üzemeltető törvényes jogai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogaival szemben.

 • az adathordozhatósághoz való jog, nevezetesen (i) a személyes adatok strukturált, általánosan használt és könnyen olvasható formátumban történő kézhezvételéhez való jog, valamint (ii) ezen adatok Story Shop SRL általi továbbításához való jog más adatkezelőnek, amennyiben a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülnek;

 • a tiltakozás joga – az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban az alábbiakban megjelölt kérelem benyújtásával gyakorolható;

  • îbármikor, az érintett helyzetével kapcsolatos okokból, hogy a rá vonatkozó adatokat a Story Shop SRL jogos érdeke vagy közérdek alapján kezelje, kivéve az eseteket ahol a Story Shop SRL bizonyítani tudja, hogy jogos és kényszerítő okok állnak fenn, amelyek indokolják az adatkezelést, és amelyek elsőbbséget élveznek az érintettek érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy hogy a cél valamely jog megállapítása, gyakorlása vagy bíróság előtti védelme;

  • bármikor, ingyenesen és indoklás nélkül, hogy a rá vonatkozó adatokat direkt marketing célból kezeljék.

 • az a jog, hogy ne vonatkozzanak rájuk automatizált egyedi döntések, azaz ne legyenek olyan döntések alanyai, amelyeket kizárólag olyan automatizált adatkezelési tevékenységek – ideértve a profilok létrehozását is – alapján hoztak, amelyek az érintettre nézve joghatásokat váltanak ki, vagy hasonló módon érintenek 

 • jogosult a Személyes Adatok Feldolgozói Nemzeti Felügyeletéhez vagy az illetékes bíróságokhoz fordulni, amennyiben azt szükségesnek tartja.

​A személyes adatok kezelésével és a fent említett jogai gyakorlásával kapcsolatos további kérdéseivel forduljon a szabo.eva@storyshop.ro e-mail címre.
Ez a weboldal cookie-kat használ.

bottom of page